• INFORMACJE DOT. AKTUALIZACJI DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH - Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie.

  Więcej
 •        

  Z głębokim żalem żegnamy Stanisława Cioska, przewodniczącego rady PRIHP - Człowieka otwartego, przyjaznego, wyrozumiałego, który potrafił słuchać i dzielić się swoim doświadczeniem. Był osobą niezwykle cenną dla naszej działalności. Zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą o geopolityce, o międzynarodowych stosunkach gospodarczych, o Rosji. Wiedza ta pozwalała opracowywać Izbie pełniejsze, rozwinięte informacje dla polskich podmiotów gospodarczych o warunkach działalności na rynku rosyjskim. Będzie nam bardzo brakowało Pana Ambasadora, szczególnie w obecnej, trudnej rzeczywistości. 

   

 • ROZPORZADZENIE RADY (UE) 2022/428 Z DNIA 15 MARCA 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie.

  Więcej
 • Akty prawne ogłoszone przez Federację Rosyjską wprowadzające ograniczenia we współpracy gospodarczej z zagranicą:

  Więcej
 • Informujemy, że Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa kontynuuje swoja działalność i realizuje zadania na rzecz wspierania członków Izby, co jest szczególnie istotne w aktualnej sytuacji.

  Więcej
 • Informacje dot. Aktualizacji Dokumentów Urzędowych - zmiana Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie ( w załączeniu)

  Więcej
 • Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa – organizacja samorządu gospodarczego, od prawie 30. lat buduje i wspiera dwustronne relacje gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami obu krajów. Izba działa przede wszystkim na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Agresja Rosji na Ukrainę i trwające działania wojenne spowodowały śmierć wielu niewinnych obywateli i żołnierzy ukraińskich. Potępiamy agresywne działania Rosji i apelujemy o ich niezwłoczne zaprzestanie.

  Więcej

Misje Gospodarcze

 • Weź udział w misjach gospodarczych i nawiąż relacje biznesowe z kontrahentami rosyjskimi. Zaprezentuj ofertę swojej firmy na rynkach zagranicznych.

  Więcej

Certyfikat GOST-R

 • Chcesz aby Twoje produkty spełniały wymogi jakości i bezpieczeństwa, które zostały ustalone przez Standardy Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej?

  Więcej

Targi

 • Od kilku lat Izba bierze udział w najbardziej prestiżowych imprezach targowych i wystawienniczych na terenie Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw.

  Więcej

2

Dla obywateli Unii Europejskiej

Uprzejmie informujemy, iż PRIHP podpisała umowę z Rosyjskim Centrum Wizowym. Od września 2013 mamy możliwość organizacji wiz do Rosji zarówno turystycznych jaki i biznesowych. Oferujemy pełną obsługę w załatwianiu formalności i dokumentów.

Więcej

1

Kredyty i gwarancje rządowe.

Instrumenty, które pomogą w rozwoju Twojej firmy. Kredyty i gwarancje rządowe, ubezpieczenia kredytów, finansowanie z funduszy strukturalnych, dofinansowanie wydawnictw, certyfikatów oraz udziału przedsiębiorców w targach i projektach branżowych.

Więcej

1

Już dzisiaj, poznaj

instrumenty wsparcia, których celem jest rozwój przedsiębiorczości: możliwość skorzystania z dofinasowania z funduszy strukturalnych, udział w sektorowych programach operacyjnych oraz instrumenty wspierania inwestycji.

Więcej