ROZPORZADZENIE RADY (UE) 2022/428 Z DNIA 15 MARCA 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie.

Powyższe rozporządzenie m. in. :

  • wprowadza dalsze środki ograniczające w imporcie z Rosji żelaza i stali, eksporcie do Rosji towarów luksusowych, za wyjątkiem zapisów w artykułach: 3g i 3 h;
  • rozszerza wykaz osób związanych z rosyjska bazą obronna i przemysłową, na które nakłada się surowsze ograniczenia eksportowe dot. towarów i technologii podwójnego zastosowania;
  • nakłada zakazy na nowe inwestycje w rosyjski sektor energetyczny, z wyjątkiem przemysłu jądrowego i transportu energii. Pełna treść rozporządzenia w załączniku.
 
 ROZPORZADZENIE RADY (UE)
2022/428 Z DNIA 15 MARCA 2022


Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa