Przedsiębiorczość

1

Już dzisiaj, poznaj

instrumenty wsparcia, których celem jest rozwój przedsiębiorczości: możliwość skorzystania z dofinasowania z funduszy strukturalnych, udział w sektorowych programach operacyjnych oraz instrumenty wspierania inwestycji.

Kredyt technologiczny dla innowacyjnych projektów.Mam nadzieję, że dzięki uruchomieniu kredytu technologicznego liczba innowacyjnych projektów w Polsce będzie rosła. Finansowe wsparcie dla tego typu przedsięwzięć w czasach zawirowań na światowych rynkach jest bardzo ważne - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji „Kredyt technologiczny - Aktywacja!", zorganizowanej przez Związek Banków Polskich 10 czerwca br.

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców, wdrażanych przez instytucje państwowe. Informacje o podstawach prawnych, głównych beneficjentach i wysokości środków finansowych zawiera przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki zestawienie aktualnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, wdrażanych przez instytucje państwowe.

Dofinansowanie PARP ze środków Funduszy Strukturalnych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dofinansowuje przedsiębiorstwa w ramach.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest programem wdrażanym na terenie całego kraju, współfinansowanym ze środków europejskich, programem opracowanym w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 (NSRO).

 

Źródło WPHI