Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej

Informacje o Banku

Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej, został założony w 1963 roku jako międzynarodowa instytucja finansowa z krajów RWPG. Misją Banku jest promowanie współpracy między Państwami i wsparcie rozwoju gospodarczego.

W 2015 roku przyjęto nową Strategię rozwoju MBWG na lata 2016-2020, w której Bank bardzo aktywnie uczestniczy. Obecnie przechodzi kompleksową modernizację i dostosowuje się do nowych wytycznych które pomogą rozszerzyć działalność na inne kraje.
Najważniejsze informacje:

 • Aktualna kwota wpłaconego kapitału : 200 mln EUR
 • Obszar działań: 
  • Rosja (51,6%)
  • 5 krajów UE (46,7%) (Republika Bułgarii, Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Słowacja, Czechy)
  • 2 kraje Azji (Mongolia, Socjalistyczna Republika Wietnamu)
 • Siedziba Banku znajduje się w Moskwie.

Mocne strony MBWG

 1. Wieloletnie doświadczenie w pracy z międzynarodowymi partnerami i zasięg prowadzonych projektów stawia Bank w pozycji stabilnej instytucji finansowej rozumiejącej potrzeby klienta.
 2. Pozytywne oceny kredytowe poziomu inwestycyjnego Banku są wystawiane przez międzynarodowe instytucje w tym:
  • Rating długoterminowy emitenta (IDR) "BBB-" o "stabilnej" prognozie i krótkoterminowym ratingu IDR "F3" przyznany przez Fitch Ratings w dniu 22 marca 2017 r.
 3. Ograniczenia nałożone przez Unię Europejską na instytucje finansowe Federacji Rosyjskiej, nie obejmują operacji prowadzonych przez MBWG.
 4. Zgodnie z celami MBWG, w celu realizacji projektów kredytowych, Bank oferuje skuteczne rozwiązania finansowe, przynoszące korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorców krajów członkowskich.
 5. Priorytetem MBWG jest finansowanie projektów realizowanych przede wszystkich na terytorium krajów członkowskich.

Zalety współpracy z MBWG w zakresie finansowania handlu

 1. MBWG wspiera eksporterów i importerów z krajów członkowskich Banku i umożliwia im znalezienie nowych rynków przy minimalnym ryzyku i kosztach dla klientów.
 2. Bank nawiązał kontakty handlowe z głównymi światowymi instytucjami finansowymi i wiodącymi krajowymi agencjami eksportowo-importowymi oraz posiada duże doświadczenie w konsorcjalnym finansowaniu handlu, pozwalają klientom MBWG pozyskać znaczne kwoty finansowania na najkorzystniejszych warunkach, zgodnie z wymogami projektu.
 3. Wielkość kapitału własnego MBWG pozwala na tworzenie dużych transakcji finansowych dla kredytobiorców.
 4. Bank oferuje swoim klientom i kontrahentom szeroką gamę optymalnie zorganizowanych i zaplanowanych na czas produktów finansowania handlu w euro, dolarach amerykańskich i lokalnych walutach krajów członkowskich Banku, konkurencyjne stopy procentowe i prowizje, odroczenie spłaty prowizji MBWG.
 5. Podejmowanie decyzji w krótkim czasie jest jedną z kluczowych zalet Banku.
 6. MBWG zapewnia odnawialne linie kredytowe dla klientów i kontrahentów, w tym różnego rodzaju transakcje handlowe i transakcje dokumentowe w jedną umowę zawartą z klientami i kontrahentami Banku. Pozwala to na finansowanie i kontrolę zarówno w okresie przed wysyłką, jak i po wysyłce.
 7. Biorąc pod uwagę interesy klientów i partnerów, MBWG stosuje indywidualne podejście do każdego projektu, akredytywę, gwarancje, strukturę każdej transakcji finansowania handlu, optymalizację schematów płatności i minimalizację kosztów i ryzyka klienta. 
 8. Bank udziela bezpłatnych porad klientom, kontrahentom i bankom uczestniczącym, ułatwia opracowywanie warunków umów. 
 9. Doświadczenie zawodowe MBWG służy interesom klientów i kontrahentów.

Kredytowanie bezpośrednie

 1. Maksymalna kwota kredytu, który może zostać udzielony , wynosi nie więcej niż 20 milionów euro.
 2. Kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).
 3. Oprocentowanie kredytu oblicza się indywidualnie (3-7%).
 4. Okres podejmowania decyzji wynosi około jednego miesiąca.