Kim jesteśmy

Wśród wielu organizacji i instytucji, działalność, których służy rozwojowi kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a Rosją, szczególne miejsce zajmuje Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa.

Izba zarejestrowana została 8 października 1993 roku. Głównym celem jej działalności jest stworzenie płaszczyzny do nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy nowymi strukturami i instytucjami, przede wszystkim zaś pomiędzy partnerami gospodarczymi, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w Polsce i Federacji Rosyjskiej, reprezentowanie interesów gospodarczych członków PRIHP wobec władz RP i FR, a także informacje, usługi, doradztwo, organizowanie współpracy między członkami Izby.

Działalność swą Izba prowadzi poprzez wymianę informacji prawnej, handlowej i gospodarczej, ułatwianie kontaktów pomiędzy potencjalnymi kontrahentami, organizację misji handlowych, sympozjów i seminariów szkoleniowych, konferencji, przygotowywanie wydawnictw informacyjnych, inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej oraz prezentowanie opinii członków Izby w tym zakresie.

We wszystkich swych działaniach Izba współpracuje z Izbą Handlowo-Przemysłową Federacji Rosyjskiej; Izba współdziała też z Wydziałami Ekonomiczno - Handlowymi: Federacji Rosyjskiej w Warszawie i Rzeczpospolitej w Moskwie oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczo-Rehabilitacyjną, Klubem Wschodnim i wieloma innymi organizacjami.

Polsko Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa jest członkiem, powołanej w styczniu 2002 roku, Rady Biznesu Polska-Rosja, a od kwietnia 2002 również członkiem Międzynarodowego Związku Producentów. Przynależność do tej prestiżowej organizacji międzynarodowej pomaga przy organizacji indywidualnych wyjazdów studialnych. Pozwala, bowiem na organizację spotkań z wiarygodnymi kontrahentami rosyjskimi.