Wizy do Rosji

2

Dla obywateli Unii Europejskiej

Uprzejmie informujemy, iż PRIHP podpisała umowę z Rosyjskim Centrum Wizowym. Od września 2013 mamy możliwość organizacji wiz do Rosji zarówno turystycznych jaki i biznesowych. Oferujemy pełną obsługę w załatwianiu formalności i dokumentów.

Wiza jest wydawana na określoną, podaną we wniosku liczbę dni i jest ważna tylko w terminie wpisanym we wniosku. O wizę wielokrotną, powyżej trzech miesięcy mogą ubiegać się osoby, które wcześniej posiadały wielokrotną wizę rosyjską. Osoby udające się do Rosji przez terytorium Białorusi muszą posiadać białoruską wizę tranzytową.

Czas oczekiwania na wizę:

 • wiza w trybie normalnym – od 7 do 10 dni roboczych *
 • wiza w trybie ekspresowym (tylko biznesowa) – od 3 do 5 dni roboczych *

*czas oczekiwania liczony jest od złożenia kompletu dokumentów w centrum wizowym

Dokumenty wymagane do uzyskania wizy:

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • wniosek wizowy wypełniony online i podpisany zgodnie z podpisem w paszporcie – przejdź do wniosku wizowego
 • 1 aktualne zdjęcie (inne niż w paszporcie)
 • polisa ubezpieczeniowa 

Zdjęcie wg poniższych kryteriów:

 • rozmiar 3,5 x 4,5 cm
 • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe
 • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle
 • nie starsze niż 6 miesięcy, inne niż w paszporcie i umożliwiające identyfikację osoby wnioskującej o wizę
 • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami
 • twarz nie może być przesłonięta włosami

Ważne informacje dodatkowe:

Konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Konsulat może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłaty.

W związku z obowiązującą rejonizacją, w przypadku konieczności składania dokumentów do innych konsulatów niż warszawski, prosimy o kontakt z pracownikiem PRIHP w celu ustalenia czasu oczekiwania na wizę.

Dodatkowe informacje, inne niezbędne dokumenty, koszty pośrednictwa wizowego, opłaty konsularne można uzyskać w PRIHP,

nr tel. (22) 654 73 73 – p. Krystyna Mroczkowska